Christelike karakter en lewensbeskouing.

Onderrig in Afrikaans.

Handhawing en uitbou van die hoë standaarde wat die skool kenmerk.

Strewe om die moontlikhede en talente van leerders tot volle wasdom te laat kom.

Strewe om professionele en verantwoordelike onderrig van die hoogste moontlike waarde te bied.

JOIN OUR MAILING LIST
  Join Mailing List
 
  Naam & Van
     
  E-posadres
     
  Sel nr.
  Geboortedatum